Vägsamfälligheten

MÖTEN-protokoll 2024

Årsmöte 2024-02-25 kl 12:00 i Byastugan

Revision 2023_20240223_0001

Valberedningen2024

Protokoll Årsmöte 25 feb 2024

Verksamhetsberättelsen för 2023

MÖTEN-protokoll 2022/23

Verksamhetsberättelsen för 2022

Protokoll styrelsemöte 19 februari 2023

Protokoll vägårsmöte 2023

Kartor på bredbandsfiberdragningen i Månsbyn, ladda hem filerna:

Månsbyn vägförening A3-1 Karta fiber – sid-1

Månsbyn vägförening A3-1 Karta fiber – sid-3

Månsbyn vägförening A3-1 Karta fiber – sid-2