INFO – medlem-avgift – Styrelse

KALLELSE – ALLMÄNNA MÖTEN

Stadgar_MF_2022.pdf (mansbyn.se) Stadgar_MF_2022

INFORMATION

Info-blad efter MF årsmöte 2024 Info årsmötet den 25 februari 2024

Medlemsavgiften för år 2024 är som tidigare 100 kr från 18 år. Fortsätt att vara medlem i vår förening. 

Meddela ditt namn, adress, mobilnummer och mailadress till kassören, ingrid.lindahl@ergojob.se

Bankgiro 5350-0286 eller Swish 123 613 32 92.

OBS – ange vad betalningen avser, M-avgift, Lotter, Fika etc.

OBS! Glöm inte skriva medlemsavgiften MF och ditt/era namn!

Köp skraplotter, Sverigelotten ( administratör Gunnar Lindbäck 070-6302991 )

Prenumerera på bingolotter, då går 15 kr till vår förening. www.bingolotto.se.

Kundcenter 0771-440 440

 

STYRELSE 2024

Ordförande: Veronica Utterström

Kassör: Ingrid Lindahl 

Sekreterare: Jeanette Lundbäck, Sara Sundqvist

Övriga styrelseledamöter: 

Erik Stenman
Linda Holmqvist
Riia Granberg

Styrelseuppleanter:

Torbjörn Pettersson 
John Lindbäck


Revisorer:

Kjell Tingvall
Peter Bergdahl
Rev.Suppl. Roger Åström
Kontaktadresser - e-post
ordf@mansbyn.se (Ordförande Veronica Utterström)
ingrid.lindahl@ergojob.se (kassör)
sekreterare@mansbyn.se   (Sekr.)
bror.tingvall@mansbyn.se (webansvarig Bror Tingvall)
info@mansbyn.se (info-mail)